Rekrutacja

Rekrutacja na studia

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest przez cały rok.
Studia uruchamiane są niezwłocznie po zebraniu się grupy dziekańskiej.
Najbliższa edycja studiów rozpoczyna się w październiku 2016.

Organizacja studiów

Program studiów dwu-semestralnych obejmuje 184 godzin zajęć dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są m.in. w formie wykładów – konwersatoriów, ćwiczeń,
warsztatów praktycznych, konsultacji, projektów indywidualnych i grupowych, case study.
Liczba punktów ECTS – 60.
W harmonogramie przewidziano 14 zjazdów w roku akademickim / 7 zjazdów w semestrze
(* dwa zjazdy rezerwowe na wypadek losowej zmiany terminów zajęć).
Studia organizowane są w trybie weekendowym – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
(sobota 8:30-15:20 i niedziela 8:30-15:20).

TERMINY ZJAZDÓW, SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA DNIA – 2016/2017

Opłaty za studia

Wpisowe – 350 zł

Czesne za dwa semestry – 4500 zł (płatne w całości lub w dwóch ratach semestralnych)

* Poszczególne moduły można również realizować jako samodzielne kursy.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat.

 

Dokumenty rekrutacyjne